Lucrari hidrotehnice


 • Evaluarea functiilor si serviciilor resurselor economice acvatice;
 • Amenajari piscicole;
 • Sisteme de decizie in gestiunea apelor urbane;
 • Sisteme decizionale pentru operarea pe termen scurt, mediu si lung a lacurilor de acumulare cu folosinta complexa;
 • Electro centrale ecologice - hidroenergie;
 • Reabilitari de albii si indiguiri de maluri - regularizari;
 • Tehnologii de conversie a energiei eoliene si a energiei hidromarine;
 • Optimizarea functiilor retelelor de alimentare cu apa si canalizare;
 • Studii de stabilitate a barajelor;
 • Studii de colmatare;
 • Expertizare si verificare proiecte hidrotehnice;
 • Documentarii de expertiza in vederea obtinerii avizelor de functionare in siguranta;
 • Urmarirea comportarii constructiilor;
 • Lucrari hidrotehnice pentru transporturi;
 • Lucrari hidrotehnice pentru transport naval;
 • Constructii subterane.

Lucrari hidroedilitare


 • Proiectare si consultanta in domeniile: hidroedilitar, constructii hidrotehnice si consultanta pentru executie si documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

Alimentari cu apa


 • Lucrari de captare a apei din surse de suprafata;
 • Lucrari de captare a apei subterane;
 • Aductiuni, rezervoare, statii de pompare;
 • Statii de tratare a apei;
 • Retele de distributie;
 • Lucrari de verificare si expertiza, atestate de M.T.C.T., in domeniul constructiilor edilitare si al gospodaririi comunale.

Canalizari, alimentari cu apa si statii de epurare


 • Alimentari cu apa;
 • Retele de canalizare in sistem divizor, unitar si mixt;
 • Tunele si micro-tunele;
 • Traversari de rauri;
 • Statii de epurare a apelor uzate orasenesti;
 • Statii de epurare a apelor uzate industriale.

Protectia mediului


 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, in domeniile:
 • Industria mineralelor si a materialelor de constructii;
 • Proiecte de infrastructura;
 • Bilanturi de mediu;
 • Studii asupra inchiderilor depozitelor de reziduuri industriale;
 • Analize si audituri de mediu pentru certificarea sistemelor de management de mediu, lucrari de verificare.

Lucrari constructii civile, industriale si agricole


 • Cladiri civile si industriale;
 • Reabilitari si studii de consolidare;
 • Urmarirea comportarii constructiilor;
 • Expertize tehnologice la cladiri;
 • Investigatii seismice ale cladirilor.

Reabilitare si performanta energetica


 • Proiecte de reabilitare termica;
 • Audit energetic;
 • Certificat de performanta energetica a cladirilor;
 • Geodezie;
 • Studii topometrice, geodezice.

Geotehnica si geologie


 • Studii geologice;
 • Solutii de fundare;
 • Studii in vederea stabilizarii versantilor.

Drumuri si poduri


 • Proiecte de drumuri judetene, comunale, de exploatare si forestiere;
 • Poduri si podete;
 • Terasamente in vederea amenajarilor rutiere;
 • Sisteme rutiere si constructii subterane pentru transporturi.

Consultanta


 • Diriginte de santier;
 • Responsabil Tehnic cu Executia (RTE);
 • Responsabil Calitate (CQ);